JaturamitrLIVE


ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้ กรุณากลับมาใหม่อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:00 น.

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 วันที่ 15, 17, 19, 22 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ

พบการแข่งขัน เชียร์ และแปรอักษร และ ร่วมติดตามการรายงานสด บรรยากาศ เชียร์ และแปรอักษร ไปพร้อมกับชาวจตุรมิตร ทั่วโลก ผ่าน Jaturamitr.com

Join Our Social Network | เป็นส่วนหนึ่งของการอัพเดตผ่านเว็บไซต์ชุมชนสัมพันธ์ Twitter @Jaturamitr, Facebook และ Instagram @jaturamitr